Top
Links

Liên kết

Xin vui lòng truy cập vào các website sau để tìm hiểu thêm thông tin về nhiều chủ đề bao gồm: định cư, thanh thiếu niên và gia đình, việc làm, và thông tin về các cơ quan khác phục vụ cộng đồng người Việt ở Toronto.

Dịch vụ định cư, việc làm, ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc

COSTI Immigrant Services

Ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)

Ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc

Ministry of Health and Long-term Care

Ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc

Citizenship and Immigration Canada (CIC)

Chương trình tư vấn định cư

Get Gambling Facts

Dịch vụ cho cao niên, thanh thiếu niên, và gia đình

Focus on Youth Toronto

Dịch vụ cho thanh thiếu niên

Toronto District School Board (TDSB)

Dịch vụ cho thanh thiếu niên

Ministry of Education

Dịch vụ cho thanh thiếu niên

Human Resources and Social Development Canada

Dịch vụ cho gia đình

Ontario Trillium Foundation (OTF)

Dịch vụ cho gia đình

Canadian Senior Discount

Giảm giá cao cấp

Báo Việt Nam/Canada

Globe & Mail

Thông tin cập nhật trong nước và quốc tế, thể thao...

Toronto Star

Tờ báo hàng ngày lớn nhật của Canada từ năm 1892

Thoi Bao Newspaper

Thời Báo

Toronto Sun

Báo địa phương

Thông tin & chỉ dẫn về Toronto

Các cơ quan phục vụ cộng đồng người Việt ở Toronto

Các nhóm thanh thiếu niên