Top

Liên lạc

 • Văn phòng chính

 • 1364 Dundas Street West
 • Toronto, Ontario, M6J 1Y2.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 536-3611
 • Fax: (416) 536-8364
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm
 •  
 • Văn phòng North York

 • 3585 Keele Street, Unit 13
 • North York, Ontario, M3J 3H5.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 636-8887
 • Fax: (416) 636-8178
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm

Sơ lược về Hội Người Việt Toronto

Được thành lập năm 1972, Hội Người Việt Toronto (HNV Toronto) đã phát triển từ một nhóm sinh hoạt xã hội do các thiện nguyện viên thành lập thành một tổ chức phi lợi nhuận với nhiều dịch vụ khác nhau.


Lịch sử công đồng người Việt ở Toronto


Lịch sử vắn tắt Hội Người Việt Toronto

Download "Lịch sử vắn tắt Hội Người Việt Toronto" here

Ban quản trị và công tác quản lý

Kể từ khi trở thành một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận vào năm 1979, HNV Toronto do Hội Đồng Quản Trị quản lý. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị là những thiện nguyện viên được bầu từ danh sách các các thành viên của Hội trong cuộc họp đại hội đồng hàng năm .

Tôn chỉ

Cung cấp các dịch vụ nhằm trợ giúp người di dân mới đến ổn định và hội nhập thành công với cuộc sống xã hội tại Canada.

Thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp giữa các cộng đồng sắc dân thiểu số.

Phát triển và bảo tồn di sản văn hóa của người Việt nhằm làm giàu thêm môi trường đa văn hóa tại Canada.

Mục tiêu

Cung cấp thông tin về giáo dục, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm hướng dẫn về ngôn ngữ, cấp học bổng, đào tạo việc làm, hướng dẫn tìm việc, thông dịch, thông tin về văn hóa và đời sống tại Canada. .

Thiết lập, duy trì và điều hành một trung tâm đào tạo nghề. Các dịch vụ bao gồm cung cấp sự hỗ trợ trong tìm kiếm việc làm, viết đơn xin việc và chuẩn bị trả lời phỏng vấn.

Tổ chức hội thảo về các vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng như y tế, kinh tế và xã hội. Trợ giúp tiếp cận các chương trình khác như chương trình trợ cấp thu nhập của chính phủ, chương trình sức khỏe cho phụ nữ, chương trình về nạn bạo hành trong gia đình và chương trình ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc.

Hội Người Việt là thành viên của

1. Liên Hội Người Việt Canada (www.vietfederation.ca)

2. Hội đồng các tổ chức phục vụ người di dân Ontario (www.ocasi.org)

3. Nellie's (www.nellies.org)

VAT Annual Report 2012 - 2013‏

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2013 - 2014‏

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2014 - 2015

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2015 - 2016

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2016 - 2017

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2017 - 2018

Annual report can be downloaded here

VAT Annual Report 2018- 2019

Annual report can be downloaded here

VAT Financial Statement‏

Financial Statement can be downloaded here

 

Viết cho Hội Người Việt

Tên của bạn:

Email của bạn:

Thông điệp của bạn:

Kết quả của 2 + 7 là bao nhiêu?

Bạn cần điền đầy đủ tất cả các mục