Top
Membership

Liên lạc

 • Văn phòng chính

 • 1364 Dundas Street West
 • Toronto, Ontario, M6J 1Y2.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 536-3611
 • Fax: (416) 536-8364
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm
 •  
 • Văn phòng North York

 • 3585 Keele Street, Unit 13
 • North York, Ontario, M3J 3H5.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 636-8887
 • Fax: (416) 636-8178
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm

Thành viên

Hỗ trợ các chương trình sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ của Hội Người Việt Toronto bằng cách trở thành thành viên hội ngày hôm nay. Hội Người Việt Toronto luôn chào đón thành viên mới.

Thành viên thường xuyên

Người lớn trên 18 tuổi và đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • * Cư ngụ tại thành phố Toronto hoặc các vùng phụ cận (Greater Toronto)
 • * Chấp nhận tôn chỉ và mục đích của hội
 • * Thanh toán lệ phí thành viên hàng năm
 • * Có được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị

Thành viên ở xa

Tất cả người lớn hơn 18 tuổi, những người cư ngụ bên ngoài khu vực Greater Toronto và đáp ứng tất cả các điều kiện được liệt kê theo điều lệ hội. Thành viên ở xa không có quyền tham gia hay đề cử bất kỳ ai vào ban Hội Đồng Quản Trị.

Thành viên danh dự

Khách và bạn bè, những người đã đóng góp không nhỏ cả về mặt vật chất lẫn không vật chất vào sự phát triển của HNV. Thành viên danh dự do Hội Đồng Quản Trị lựa chọn. Thành viên danh dự không có quyền tham gia hay đề cử người cho bất kỳ ai vào Ban Hội Đồng Quản Trị

Quý vị muốn trở thành thành viên của Hội Người Việt Toronto? Click vào đây để tải về các mẫu đơn.