Top
Community News

Liên lạc

 • Văn phòng chính

 • 1364 Dundas Street West
 • Toronto, Ontario, M6J 1Y2.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 536-3611
 • Fax: (416) 536-8364
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm
 •  
 • Văn phòng North York

 • 3585 Keele Street, Unit 13
 • North York, Ontario, M3J 3H5.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 636-8887
 • Fax: (416) 636-8178
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm

Tin cộng đồng

Hãy theo dõi các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi qua lịch hoạt động dưới đây. Mục tin cộng đồng sẽ cập nhật những thông tin mới nhật về tất cả các hoạt động, đồng thời cho biết cách thức để quý vị có thể tham gia.

Hội Người Việt Toronto (HNV)

Đăng ngày 26 Tháng Hai

Hội Người Việt Toronto cung cấp dịch vụ miễn phí cho quý vị thường trú dân (chưa có quốc tịch Canada): Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Luyện thi nhập tịch; Thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy tờ; Hướng dẫn cách tìm việc làm; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua phone...Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 416-536-361 / 416-636-8887 / vat@vatoronto.ca

Share on Facebook

Đại Hội Đồng Thường Niên 2018

Đăng ngày 26 Tháng Hai

Hội Người Việt Toronto sẽ tổ chức Đại Hội Đồng Thường Niên vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 6 năm 2018. Tiếp tân vào lúc 10 giờ 30 sáng. Buổi họp chính thức bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại văn phòng North York của Hội, số 3585 Keele Street, Unit 13. Chương trình đại hội gồm có: 1/ Tiếp tân, 2/ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và văn phòng Hội trong năm, 3/ Bầu bổ túc một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2021. Sẽ có thức ăn trưa và giải lao. Kính mời quý vị hội viên tham dự. Để lấy đơn gia nhập hội viên xin vào mạng www.vatoronto.ca hay liên lạc HNV Toronto 416-536-3611 hay 416-636-8887. Xin lưu ý: Để được tham gia bầu cử tại Đại Hội Đồng Thường Niên ngày Chủ Nhật 18 tháng 6, các hội viên mới cần ghi tên gia nhập Hội và đóng niên liễm trước 5 giờ chiều ngày Thứ Năm 17 tháng 5, 2018.

Share on Facebook

Thông báo của Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên Hội Người Việt Toronto

Đăng ngày 26 Tháng Hai

Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên (UBĐCPTHV) thông báo cho các hội viên thường trực của Hội muốn ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị:
1.    Điều kiện: từ 18 tuổi trở lên và là hội viên ít nhất là chín mươi (90) ngày liên tục tính đến ngày bầu cử (Cần gia nhập hội viên trước cuối ngày 19 tháng 3, 2018).
2.    Được một thành viên của Hội Đồng Quản Trị hay một thành viên của Ban Cố Vấn và một hội viên thường trực đề cử.
3.    Để lấy mẫu đơn và xem Điều Lệ HNV, xin vào website của Hội www.vatoronto.ca, hay email đến vat@vatoronto.ca.
4.    Đơn không ghi đủ các chi tiết theo yêu cầu sẽ không hợp lệ.
5.    Xin gửi đơn ứng cử và bản tiểu sử về Trưởng Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên, email AGM@vatoronto.ca,  hay về  địa chỉ của HNV Toronto - 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2, và đề rõ “Lưu ý: Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên” ngoài bì thư. Hạn chót nộp đơn Ứng Cử là trước 4 giờ chiều ngày Thứ Sáu 20 tháng 4, 2018. Ngày Ủy Ban nhận đơn sẽ dựa theo ngày giờ ghi trên điện thư, hay dấu triện bưu điện trên bì thư.
Ngày bầu cử (Đại Hội Đồng) sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật 17 tháng 6, 2018 lúc 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại văn phòng North York của Hội - 3585 Keele Street, Unit 13, North York, ON M3J 3H5.

Share on Facebook

Cần tuyển nhân viên

Đăng ngày 26 Tháng Hai

Để hổ trợ cho các sinh hoạt cộng đồng đang gia tăng, Hội Người Việt Toronto cần tuyển Phụ Tá Sinh Hoạt Cộng Đồng làm việc bán thời gian (Part-time Community Event Assistant) để giúp tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. bao gồm marketing, quảng bá qua social media, gởi thư mời, tham dự và soạn biên bản các buổi họp, và các công việc liên quan. Bắt đầu từ tháng 4, 2018. Điều kiện: thông thạo tiếng Việt và Anh, rành sử dụng Microsoft Word, Excel và Powerpoint Presentation. Ưu tiên nếu có kinh nghiệm về tổ chức và điều hợp sinh hoạt. Xin gởi cover letter và resume đến email vat@vatoronto.ca trước cuối ngày thứ Sáu 16 tháng 3, 2018.

Share on Facebook

Trang 12