Top
Services and Programs

Liên lạc

 • Văn phòng chính

 • 1364 Dundas Street West
 • Toronto, Ontario, M6J 1Y2.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 536-3611
 • Fax: (416) 536-8364
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm
 •  
 • Văn phòng North York

 • 3585 Keele Street, Unit 13
 • North York, Ontario, M3J 3H5.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 636-8887
 • Fax: (416) 636-8178
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm

Chương trình và dịch vụ

HNV Toronto cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình cho tất cả mọi người tại cả hai văn phòng của chúng tôi. HNV Toronto đang liên tục phát triển và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị để chương trình và dịch vụ của chúng tôi ngày càng có hiệu quả. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng lựa chọn trong các mục sau đây.

Dịch vụ

Định cư và hội nhập

 • Tư vấn định cư
 • Thông tin về cuộc sống tại Canada
 • Giới thiệu đến các dịch vụ cộng đồng
 • Advocacy
 • Cung cấp hồ sơ và hướng dẫn điền đơn
 • Các dịch vụ liên quan tới việc làm

Tư vấn về việc làm

 • Chuẩn bị đơn xin việc
 • Cách tìm kiếm công việc & kỹ năng phỏng vấn
 • Sử dụng điện thoại, máy fax, máy photocopy
 • Hội thảo thông tin về việc làm

Các dịch vụ khác

 • Hỗ trợ và tư vấn gia đình ngắn hạn
 • Ngăn ngừa và tư vấn nghiện ngập cờ bạc
 • Tiếp cận các chương trình hỗ trợ thu nhập của chính phủ
 • Lớp học sử dụng máy tính cơ bản
 • Hội thảo về sức khỏe và cộng đồng cho các bậc cao niên và phụ nữ

Chương trình

 • Lớp tiếng Anh
 • Lớp khiêu vũ
 • Lớp Taichi
 • Dạy kèm Tóan
 • Lớp yoga
 • lớp khí công