Top

Liên lạc

 • Văn phòng chính

 • 1364 Dundas Street West
 • Toronto, Ontario, M6J 1Y2.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 536-3611
 • Fax: (416) 536-8364
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm
 •  
 • Văn phòng North York

 • 3585 Keele Street, Unit 13
 • North York, Ontario, M3J 3H5.
 • Xem bản đồ
 • Điện thoại: (416) 636-8887
 • Fax: (416) 636-8178
 • Thứ hai tới thứ sáu 9am - 5pm

Job DetailsCần tuyển nhân viên


Để hổ trợ cho các sinh hoạt cộng đồng đang gia tăng, Hội Người Việt Toronto cần tuyển Phụ Tá Sinh Hoạt Cộng Đồng làm việc bán thời gian (Part-time Community Event Assistant) để giúp tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. bao gồm marketing, quảng bá qua social media, gởi thư mời, tham dự và soạn biên bản các buổi họp, và các công việc liên quan. Bắt đầu từ tháng 5, 2018. Điều kiện: thông thạo tiếng Việt và Anh, rành sử dụng Microsoft Word, Excel và Powerpoint Presentation. Ưu tiên nếu có kinh nghiệm về tổ chức và điều hợp sinh hoạt. Xin gởi cover letter và resume đến email “vat@vatoronto.ca” trước cuối ngày thứ Sáu 27 tháng 4, 2018.

Về trang trước