Souhaitez-vous obtenir des services en français? Si oui, cliquez ici

OU

OU

OU

OU

Văn phòng TorontoWest

1364 Dundas Street West Toronto, Ontario, M6J 1Y2.

T: (416) 536-3611

F: (416) 536-8364

E: vat@vatoronto.ca

Monday to Friday 9am - 5pm

Văn phòng North York

3585 Keele St Unit 13, North York, M6J 1Y2.

T: (416) 536-3611

F: (416) 536-8364

E: vat@vatoronto.ca

Monday to Friday 9am - 5pm

welcome

chúc mừng

Blue Gradient Background
facebook
Instagram Outline Logo
Flat Fill Twitter Icon

Our Funding Sources


Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)

Service Canada - The New Horizons for Seniors Program

Government of Ontario

City of Toronto

COSTI - Orientation to Ontario Program


Thông Báo Đại Hội Đồng Thường Niên 2024


Hội Người Việt Toronto (HNV) sẽ tổ chức Đại Hội Đồng Thường Niên (ĐHĐ) năm 2024 để thành lập Ban Tu Chính Điều Lệ với trách nhiệm nghiên cứu và điều chỉnh Bản Điều Lệ hiện hành cho phù hợp với yêu cầu của đạo luật Ontario Not-for-Profit Corporation Act (ONCA) và nộp cho Chính Phủ Ontario trước hạn chót là ngày 18 tháng 10 năm 2024, đồng thời bầu bổ túc các vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị còn trống.


ĐHĐ ngày 17 tháng 3 vừa qua là để bầu lại các thành viên HĐQT bị khiếm khuyết đã không thực hiện được vào năm 2022 và 2023. Vì vậy, ĐHĐ ngày 23 tháng 6 sắp đến là đúng cho năm 2024.


Thời gian: 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều ngày Chúa Nhật, 23 tháng 6, 2024

Văn phòng North York của Hội (số 3585 Keele Street, Unit 13) sẽ mở cửa để quý vị đóng niên liễm từ lúc 10 giờ sáng. Tiếp tân bắt đầu lúc 11 giờ. Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, chương trình ĐHĐ gồm có các tiết mục sau: 1/ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và văn phòng Hội, 2/ Bổ nhiệm Ủy Ban Tu Chính Điều Lệ, 3/ Yêu cầu của HĐQT về thể thức chấp thuận Bản Tu Chính Điều Lệ, 4/ Bầu bổ túc một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027, 5/ Ý kiến của quý hội viên và giải đáp thắc mắc.

Hội sẽ phục vụ thức ăn trưa và giải lao. Kính mời quý vị hội viên về tham dự đông đủ.


Xin lưu ý:


Để giữ tư cách hội viên và quyền tham dự Đại Hội Đồng Thường Niên năm 2024 và quyền ứng cử, bỏ phiếu trong ĐHĐ, quý hội viên cần đóng niên liễm cho năm 2024 trước 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, 2024. Điều này cũng rất cần thiết để giúp cho ban tổ chức tìm mướn hội trường với sức chứa đầy đủ, cũng như chuẩn bị thức ăn, tài liệu và những việc cần thiết khác dựa theo con số hội viên chính thức cho ĐHĐ năm nay. Niên liễm có thể gửi qua e-transfer đến vat@vatoronto.ca, tại văn phòng HNV hoặc gởi chi phiếu về HNV Toronto: 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2.

Tiền niên liễm quý hội viên đã đóng trước Đại Hội Đồng ngày 17 tháng 3, 2024 là cho Đại Hội Đồng năm 2023 theo lệnh tòa.

Thông báo này thay thế các thông báo trước đây về việc đóng tiền niên liễm.

Quý đồng hương muốn vào hội viên HNV Toronto và tham dự ĐHĐ xin vui lòng gởi đơn đến Hội trước 4 giờ chiều ngày 23 tháng 5, 2024. Để nhận mẫu đơn, xin vào mạng www.vatoronto.ca hay gửi email yêu cầu đến vat@vatoronto.ca.


Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Ngọc Duy

Chủ Tịch


Thông báo của Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên Hội Người Việt Toronto:

Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên (Ủy Ban) thông báo cho các hội viên thường trực của Hội muốn ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị:


1. Điều kiện: Từ 18 tuổi trở lên và là hội viên ít nhất là chín mươi (90) ngày liên tục tính đến ngày bầu cử (đã gia nhập hội viên trước cuối ngày 25 tháng 3, 2024).


2. Được một thành viên của Hội Đồng Quản Trị hay một thành viên của Ban Cố Vấn và một hội viên thường trực đề cử.


3. Để nhận mẫu đơn và Bản Điều Lệ của Hội Người Việt Toronto, xin vào mạng www.vatoronto.ca hay gửi email yêu cầu đến AGM@vatoronto.ca.


4. Đơn không ghi đủ các chi tiết theo yêu cầu sẽ không hợp lệ.


5. Xin gửi đơn ứng cử và bản tiểu sử về Trưởng Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên, email vat@vatoronto.ca, hay về địa chỉ của HNV Toronto: 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2, và ghi rõ “Lưu ý: Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên” ngoài bì thư. Hạn chót nộp đơn ứng cử là trước 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 31 tháng 5, 2024. Ngày Ủy Ban nhận đơn sẽ dựa trên ngày giờ ghi trên điện thư, hay dấu triện bưu điện trên bì thư.


Nguyễn Tăng Trang

Trưởng Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên
Our Community Involvement


NOTICE OF PROVISION: Immigrant Services

To avoid long waiting periods, The Vietnamese Association Toronto would like to inform residents in need of immigrant services to please contact our offices for an appointment. For our Toronto Office; please call 416-536-3611 OR email: thaihungvatoronto@gmail.com or phungvatoronto@gmail.com. For our North York Office; please call 416-636-8887 OR email: patriciavatoronto@gmail.com or jennytvatoronto@gmail.com. Our staff will continue to support virtually as needed.

Settlement Services for Eligible Newcommers under IRCC Funding

The Vietnamese Association Toronto, provides a number of free settlement services for eligible newcomers under IRCC funding in eight languages: English, Vietnamese, Mandarin, Tagalog, Tibetan, Hindi, Urdu and Punjabi.

The Vietnamese Association Toronto is involved with many local communities, groups and readily host heritage events. To view our extensive photo gallery, consider visiting our Facebook page at @VietnameseAssociationTorontoVAT or Instagram at @vatoronto


Hội chợ Tết Giáp Thìn

Ban tổ chức Hội Chợ Tết, Tổng trưởng Bộ Phát triển Quốc tế, Ahmed Hussen (giữa), Tổng trưởng Bộ Tiểu doanh nghiệp, Rechie Valdez ​(thứ hai từ trái sang), Thủ lãnh đảng Tự do Ontario, Bonnie Crombie (thứ sáu từ phải sang), các dân biểu liên bang và tỉnh bang

Membership

Support VAT's community programs and services by becoming a member today. VAT is always welcoming new members. ***NOTICE: Non-regular members and Honourable members do not have the right to run or nominate and individual for any position on the Board of Directors.


Members

Must meet the following criterion:

Age 18 or older

Fill out application form below

Pay the annual membership fee

Application Forms

Honourary Members


Friends and Guests who have contributed to the development of the VAT and are selected by the Board of Directors.

Honourary Members


Application Forms

About The VAT


Established in 1972 as a fraternal organization and incorporated in 1979 as a non-profit charitable organization, VAT has the following Mission Statements:

    • To provide settlement and adaptation services, designed to assist new immigrants to integrate and participate successfully in Canadian society
    • To promote mutual understanding, tolerance and racial harmony among ethno-cultural communities.
    • To assure the preservation and promotion of Vietnamese heritage and culture, leading to the enrichment of multiculturalism in Canada


President


Duy Ngoc Nguyen


Vice-President


Nga Bich Duong


Secretary


Thanh Minh Tran


Treasurer


Thu Van Nguyen


Advisor


Vien Van Chu

Advisor


Trang Tang Nguyen

Board of Directors


Hung Quoc Vu

Thuy Thu Dang

Hung Hoang

Matthew Nguyen Chung

Luan Huynh Lu

Tram Thi Bui

Minh Cong Nguyen

Tu Khiem Tran

Lớp luyện thi quốc tịch


Nhằm giúp quý vị thi quốc tịch thành công, HNV Toronto đang mở lớp luyện thi để quý vị hiểu thêm về đề tài và tiến trình thi, học cách giải đáp các câu hỏi thi trắc nghiệm, và thực tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Đề tài các quốc tịch gồm có: Rights and Responsibilities of Citizenship, Canada’s History and Economy, How Canadians Govern Themselves, Federal Elections, Canada’s Regions and Geography. Lớp gồm 6 buổi vào mỗi thứ Hai hàng tuần, bắt đầu ngày thứ Hai, 8 tháng 4 đến hết ngày 13 tháng 5, 2024, từ 10:00 am đến 12:00 pm tại văn phòng HNV 1364 Dundas St. West hoặc qua Google Meet. Để ghi danh xin liên lạc Hùng Thái 416-536-3611 hoặc qua email thaihungvatoronto@gmail.comLớp Thái Cực Thiền miễn phí

Để đáp ứng nhu cầu của quý vị cao niên muốn giữ gìn sức khỏe, HNV Toronto sắp mở lớp tập Thái Cưc Thiền miễn phí do chính phủ Canada tài trợ trong thời gian 1 năm. Bài Thái Cực Thiền này chú trọng về khía cạnh tinh thần hơn là về các động tác thể chất khó khăn, rất phù hợp với người cao tuổi. Nếu quý vị đã từng muốn tập hay đã học qua thể dục Thái Cực nhưng không tập được vì một số các đông tác khó, đây là cơ hội tốt cho quý vị. Quý vị có thể xem biểu diễn các động tác dễ dàng của Thái Cực Thiền tại

hay https://youtu.be/X3k_Aq6i9Fg

Mỗi khóa học kéo dài 6 tuần, mỗi tuần 2 buổi. Lớp đầu tiên sẽ bắt đàu vào đầu tháng 4 tại hai địa điểm:

1. Tại văn phòng HNV 13-3585 Keele St., North York, từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối ngày thứ Hai, 1 tháng 4 năm 2024. Lớp sẽ vào ngày thứ Hai và thứ Tư mỗi tuần. Để ghi danh, xin liên lạc "MeditativeTaichi @gmail.com" hay gọi văn phòng HNV số 416-636-8887


2. Tại văn phòng 1364 Dundas St. W., Toronto, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa ngày thứ Ba, 2 tháng 4, 2024. Lớp sẽ vào ngày thứ Ba và thứ Năm mỗi tuần. Để ghi danh, xin liên lạc "MeditativeTaichi @gmail.com" hay gọi huấn luyện viên Võ Bá Thọ số 416-636-8887

Mời quý vị tập Tai Chi Thiền để hòa mình vào không gian an lành.


Lớp tập thể dục khí công miễn phí

Để khuyến khích quý vị cao niên giữ gìn sức khỏe, HNV Toronto mở khóa học thể dục khí công miễn phí nhờ có sự tài trợ của New Horizons for Seniors Program. Mỗi khóa học 6 tuần, mỗi tuần 2 buổi và hiện đang nhận học viên. Sau khi hoàn tất khóa học, quý vị sẽ được cấp Certificate of Completion Thời gian: Thứ Ba và thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối. Địa điểm: Phòng sinh hoạt HNV-T 13-3585 Keele St., North York ON M3J 3H5. Để ghi danh xin gọi 416-636-8887 (HNV-T) hay 416-826-0855 (Huấn Luyện Viên Tư Trịnh) hay email vat@vatoronto.ca

Để khuyến khích quý vị cao niên giữ gìn sức khỏe, HNV Toronto mở khóa học thể dục khí công miễn phí nhờ có sự tài trợ của New Horizons for Seniors Program. Mỗi khóa học 6 tuần, mỗi tuần 2 buổi và hiện đang nhận học viên. Sau khi hoàn tất khóa học, quý vị sẽ được cấp Certificate of Completion Thời gian: Thứ Ba và thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối. Địa điểm: Phòng sinh hoạt HNV-T 13-3585 Keele St., North York ON M3J 3H5. Để ghi danh xin gọi 416-636-8887 (HNV-T) hay 416-826-0855 (Huấn Luyện Viên Tư Trịnh) hay email vat@vatoronto.ca

Sinh hoạt văn nghệ tại HNV North York

Thân mời các anh chị em đến sinh hoạt văn nghệ với nhóm "Love Music". Đây là chương trình bạn làm ca sĩ với band nhạc Love Music , từ 1 - 5 giờ. Bắt đầu từ chủ nhật Oct 29 nhóm Love Music sẽ có thêm lớp dạy line dance từ 5 - 8 giờ do anh Thanh Tâm phụ trách. Xin mọi người đến tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Hội Người Việt Toronto, 3585 Keele St unit #13, North York.

Sinh hoạt Hội Cờ Tướng Toronto

Hội Cờ Tướng Toronto đang sinh hoạt hàng tuần tại HNV Toronto (3585 Keele St., unit 13) mỗi ngày Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Quý vị nào muốn tham gia đấu giao hữu, trao đổi các chiến lược công thủ, hay phá cờ thế, xin liên lạc với anh Lợi (647-283-8257) hay anh Sinh (416-629-9199)


Thông báo cung cấp dịch vụ định cư

Để tránh chờ đợi lâu, HNV Toronto xin thông báo cho quý vị thường trú dân (chưa có quốc tịch Canada) có nhu cầu dịch vụ định cư xin liên lạc lấy hẹn trước: Văn phòng Toronto (1364 Dundas St. West) – gọi số 416-536-3611 hoặc email: thaihungvatoronto@gmail.com, hay phungvatoronto@gmail.com. Văn phòng North York (3585 Keele St., unit 13) - gọi số 416-636-8887 hoặc email: patriciavatoronto@gmail.com, hay jennytvatoronto@gmail.com. Như trong những tháng qua, nhân viên sẽ tiếp tục phục vụ qua phone và email cho quý vị nào không cần phải đến văn phòng để giảm bớt việc tiếp xúc và tiết kiệm thì giờ đi lại.


Giúp điền các loại đơn và phiên dịch


Giúp điền các loại đơn như: xin gia hạn thẻ thường trú (permanent resident card), xin nhập quốc tịch, xin trợ cấp giữ trẻ (Child care subsidy), xin tiền già (OAS), tiền bù (GIS), tiền hưu trí (CPP), tiền hưu góa (CPP survivor), tiền hưu khuyết tật (CPP disability), gia hạn giấy phép làm việc cho người chăm sóc, xin PR cho người chăm sóc, tiền phúc lợi mua thuốc (Trillium Drug Benefits), chương trình hỗ trợ tiền toa thuốc dành cho quý vị cao niên (Co-payment drug program for seniors). Phiên dịch Việt Anh giấy khai sinh, giấy chứng nhận hôn nhân, bằng tốt nghiệp. Xin liên lạc vat@vatoronto.ca, hay gọi 416-536-3611 hay 416-636-8887Dịch vụ giới thiệu việc làm


Để giúp quý vị mới đến Canada đang gặp khó khăn tìm việc làm, HNV Toronto nhận giới thiệu việc làm trực tiếp, không lệ phí. Quý vị cần tìm việc sẽ được giới thiệu đến các cơ sở kinh doanh đang cần người. Để ghi danh, xin vui lòng gọi số 416-536-3611 hay 416-636-8887.


Tài liệu hướng dẫn học thi viết bằng lái xe


HNV Toronto có tài liệu hướng dẫn học thi viết bằng lái xe bằng tiếng Việt để giúp quý vị hiểu tường tận luật lệ giao thông và dễ đậu bằng viết hơn. Xin liên lạc 416-536-3611 hay 416-636-8887.


Nhận công chứng / thị thực chữ ký


Nhằm phục vụ quý vị mới đến định cư ở Canada có được những giấy tờ hợp lệ và các văn kiện cần thiết bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chính phủ, HNV Toronto nhận thông dịch, công chứng, thị thực

chữ ký miễn phí cho quý vị thường trú nhân tại 2 văn phòng 1364 Dundas St. W và 3585 Keele St. Xin liên lạc 416-536-3611 hay 416-636-8887 để lấy hẹn.


Hội Người Việt Toronto cung cấp dịch vụ miễn phí cho quý vị thường trú dân (chưa có quốc tịch Canada): Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Luyện thi nhập tịch; Thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy tờ; Hướng dẫn cách tìm việc làm; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua phone...Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 416-536-3611 / 416-636-8887 / "VAT@vatoronto.ca"


Sinh hoạt cộng đồngt

G ĐỒNG

Hội chợ Tết Giáp Thìn

Hôm thứ Bảy 27/01, Hội Người ViệtToronto đã tổ chức Hội chợ Tết GiápThìn tại Capitol Banquet Hall,6435 Dixie Road, Mississauga.Hơn 1,500 lượt đồng hương đã

tham dự Hội Xuân từ 10 giờ sáng

đến 6 giờ chiều và gần 700 người

đến với đêm dạ vũ Tết vào buổi

tối cùng ngày, cùng hội trườngHiện diện trong ngày Hội ChợTết năm nay có: Tổng trưởng

Bộ Phát triển Quốc tế, đại diện

chính phủ liên bang, ông Ahmed

Hussen, Tổng trưởng Bộ Tiểu

doanh nghiệp, bà Rechie Valdez,

các dân biểu liên bang: Julie

Dzerowicz, Shaun Chen, Valerie

Bradford, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp

Ontario, ông Michael Kerzner,

Thủ lãnh Đảng Tự Do Ontario,

bà Bonnie Crombie, dân biểu

Ban tổ chức Hội Chợ Tết, Tổng trưởng Bộ Phát triển Quốc tế, Ahmed Hussen (giữa), Tổng trưởng Bộ Tiểu doanh nghiệp, Rechie Valdez ​(thứ hai từ trái sang), Thủ lãnh đảng Tự do Ontario, Bonnie Crombie (thứ sáu từ phải sang), các dân biểu liên bang và tỉnh bang

tỉnh bang Tom Rakocevic, Thị trưởng Toronto, bà Olivia Chow,

Thị trưởng Vaughan, ông Steven Del Duca. Sau nghi thức chào cờ,

trong lời mở đầu khai mạc Hội chợ Tết, Chủ tịch HNV Toronto, bà

Nguyễn Thanh Thủy đã chào mừng và chúc Tết quan khách cùng với

đồng hương đến với Hội chợ Tết đồng thời cảm tạ các

thiện nguyện viên đã chung tay thực hiện Hội Xuân Giáp Thìn,

các nhà bảo trợ yểm trợ tài chánh, góp phần vào việc duy trì truyền

thống tốt đẹp của cộng đồng.Trong phần phát biểu với đồng bào có

mặt tại hội trường, ông Ahmed Hussen đã ca ngợi những đóng góp

của cộng đồng người Việt cho Canada, đặc biệt là những hoạt động trợ

giúp cao niên của nhóm United Together trong thời kỳ đại dịch vừa

qua.Thủ lãnh đảng Tự do Ontario, bà Bonnie Crombie, đã cảm tạ

những đóng góp của cộng đồng người Việt cho thành phố Mississauga,

và cám ơn sự hưởng ứng của người Việt trong chiến dịch quyên góp

thực phẩm cho người nghèo trong những năm qua, với

số lượng gia tăng mỗi năm. Bà Bonnie Crombie cũng nhắc đến sự kiện

cộng đồng người Việt đã xây dựng Tượng đài Thuyền nhân ở

trung tâm cộng đồng Dixie, công viên Sài Gòn, bảo trợ người tỵ nạn, trợ giúp trang thiết bị y tế trong

mùa dịch và kêu gọi ủng hộ đảng Tự Do trong kỳ bầu cử tới. Thị trưởng Vaughan, ông Steven Del Duca,

cho biết năm nay Vaughan cũng sẽ tưởng niệm cuộcHành trình tìm Tự do của người Việt vào ngày 28/04 và cũng sẽ có một Saigon Park tại thành phố Vaughan trong tương lai.Thị trưởng Toronto, bà Olivia Chow, dịp này, đã nhắc đến thời gian bà bắt đầu bước vào lãnh vực chính trị vào năm 1979, với chiếndịch Lifeline cùng với ân nhân của người Việt tỵ nạn, ông Howard Adelman đã quá cố. “Thời gian đó tôi đã làm việc tại một trung tâm cộng đồng, dạy Anh ngữ, điền đơn giúp người tỵ nạn bỏ nước ra đi tìm Tự do, điền đơn giúp người Việt bảo lãnh thân nhân của họ đến Canada. Hôm nay, đến đây, tôi cảm thấy tôi là một phần tử của cộng đồng, đã cùng nhau phát triển và ngày càng lớn mạnh”, bà Olivia Chow nói. Hội Chợ Tết Giáp Thìn có hai sân khấu thu hút đông đảo đồng hương đến dự khán chương trình văn nghệ. Sân khấu chính dành cho ca sĩ chuyên nghiệp và nhóm cộng đồng. Cá nhân yêu thích ca hát trình diễn trên sân khấu phụ.Các gian hàng thương mãi,hội đoàn không nhiều như thời gian Hội Chợ Tết được tổ chức ở International Center. Tương tự như năm 2019, 2020, Hội chợ Xuân Giáp Thìn có ban nhạc Hải quân Canada hòa tấu và hát quốc

ca Canada lời Anh trong nghi lễ khai mạc. Hội Xuân Giáp Thìn 2024 kết thúc chương trình chính vào lúc 6 giờ chiều để chuẩn bị cho đêm dạ vũ Tết vào lúc 8 giờ 30 tối.


Vũ Phạm Yên

Thị trưởng Toronto

Thị trưởng Steven Del Duca trao bằng

tưởng lục cho Chủ tịch HNV Toronto

Nguyễn Thanh Thủy

132

THỜI BÁO

Issue

| thoibao.com |

| FEBRUARY 01, 2024

3084

TƯỜNG TRÌNH HỘI CHỢ TẾT XUÂN GIÁP THÌN

Phần Nghi Lễ Chào Cờ Khai Mạc được Hội Ái Hữu Cựu

SVSQTB Thủ Đức và Ban Nhạc Hải Quân Hoàng Gia Canada

cử hành rất long trọng trong bầu không khí nghiêm trang

Hội Chợ Tết hàng năm có thể tổ chức được suôn sẻ nhờ công sức ​và thời gian của đông đảo thiện nguyện viên, phụ trách những ​công việc hổ trợ như chuẩn bị hội trường, trang trí sân khấu, trật ​tự, đưa đón nghệ sĩ, và nhiều công việc khác. Hội Người Việt ​Toronto chân thành cảm tạ tất cả quý hội đoàn, MCs, ca sĩ,người ​mẫu, truyền thông báo chí, nhiếp ảnh gia, thiện nguyện viên và ​quý vị đã đến tham dự để Hội Chợ Tết Xuân Giáp Thìn được ​thành công để đánh dấu một năm mới với triển vọng mới.

Hội Chợ Tết Cộng Đồng (HCT) Xuân Giáp Thìn và Đêm Dạ Vũ ​Tết do Hội Người Việt Toronto (HNV) và một số hội đoàn trong ​cộng đồng tổ chức đã diễn ra ngày thứ Bảy 27 tháng 1năm 2024 ​tại Capitol Banquet Centre với trên 2.200 người tham dự cùng ​các chính khách đại diện cho 3 cấp chính quyền Canada.

Các chính khách gồm có Tổng trưởng Bộ Phát triển Quốc tế,đại diện chính phủ liên bang, ông Ahmed Hussen, Tổng trưởng Bộ Tiểu doanh nghiệp, bà Rechie Valdez, các dân biểu liên bang: Julie Dzerowicz, Shaun Chen, Valerie Bradford, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp tỉnh bang Ontario, ông Michael Kerzner, lãnh tụ Đảng Tự Do Ontario, bà Bonnie Crombie, các dân biểu tỉnh bang Julie Dzerowicz, Shaun Chen, Tom Rakocevic, Valerie Bradford, bà Olivia Chow Thị trưởng Toronto, ông Steven Del Duca Thị trưởng Vaughan.

Ban Tổ Chức hướng dẫn các em bé gốc Việt lên sân khấu chúc ​Tết đồng hương để học hỏi phong tục ngày Tết nhằm bảo tồn ​truyền thống dân tộc Việt tại quê hương thứ hai.

Như những năm trước, HCT năm nay được TD Bank làm ​nhà bảo trợ chính để ủng hộ tài chánh cho Lễ Hội quan trọng ​hằng năm này được tổ chức cho cộng đồng tham dự

Membership

Support VAT's community programs and services by becoming a member today. VAT is always welcoming new members. ***NOTICE: Non-regular members and Honourable members do not have the right to run or nominate and individual for any position on the Board of Directors.


Đơn Xin Gia Nhập Hội Viên


Phải đáp ứng những điều sau đây:

Age 18 or older

Fill out application form below

Pay the annual membership fee

Application Forms

Honourary Members


Friends and Guests who have contributed to the development of the VAT and are selected by the Board of Directors.

Ðỏn Ứng Cử Vào Hội Ðồng Quản Trị


Application Forms

Sơ Lược Về HNV-THội Người Việt Toronto đã phát triển từ một tổ chức thân hữu khi được thành lập năm 1972 thành một tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện năm 1979 với các mục đích sau:

Cung cấp các dịch vụ nhằm trợ giúp người di dân mới đến ổn định và hội nhập thành công với cuộc sống xã hội tại Canada.

Thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp giữa các cộng đồng sắc dân thiểu số.

Phát triển và bảo tồn di sản văn hóa của người Việt nhằm làm phong phú thêm môi trường đa văn hóa tại Canada.


President


Duy Ngoc Nguyen


Vice-President


Nga Bich Duong


Secretary


Thanh Minh Tran


Treasurer


Thu Van Nguyen


Advisor


Vien Van Chu

Advisor


Trang Tang Nguyen

Board of Directors


Hung Quoc Vu

Thuy Thu Dang

Hung Hoang

Matthew Nguyen Chung

Luan Huynh Lu

Tram Thi Bui

Minh Cong Nguyen

Tu Khiem Tran

Việc làm

Hiện nay HNV chưa cần nhân sự. Khi nào cần chúng tôi sẽ thông báo